Odsherred træder ind i en ny æra af byudvikling med vedtagelse af deres første arkitekturpolitik

Foto: Odsherred Kommune.
dato

En vigtig milepæl er blevet nået i Odsherred, da byrådet vedtog kommunens første arkitekturpolitik d. 30. januar 2024. Politikken symboliserer en fælles vision for fremtiden og en forpligtelse til at skabe en bæredygtig og æstetisk udvikling af byggeriet i Odsherred.

Den vedtagne arkitekturpolitik bliver nu et centralt værktøj for alle, der arbejder med arkitektur og byggeri i kommunen. Den vil fungere som en guide for byrådet, og vil influere alle aspekter af byudvikling i Odsherred.

Byrådet var enige om vigtigheden af politikken, der har til formål at sætte en retning for kommunens fremtidige udvikling. Dette understreger Odsherreds forpligtelse til at forme og vedligeholde en attraktiv og indbydende by, der fremhæver dens unikke karakter og historie.

Dette er dog kun begyndelsen på rejsen. Byrådet lægger vægt på at fortsætte dialogen med borgerne om brug og vedligeholdelse af denne politik. Deltagelse og input fra borgere er et centralt aspekt i denne proces. Som en del af denne bestræbelse opfordres borgerne til at komme med deres konkrete ideer til, hvordan det bebyggede miljø kan udforskes, værnes og udvikles, eller ideer til at justere og forbedre politikken.

Borgerne kan sende deres forslag til arkitektur@odsherred.dk.

Denne arkitekturpolitik viser klart Odsherreds engagement i at bevare og udvikle det byggede miljø, samt dens dedikerede tilgang til borgerinddragelse. Med vedtagelsen af denne politik bevæger Odsherred sig ind i en ny og spændende æra af byudvikling.


https://www.odsherred.dk/da/nyheder/odsherreds-foerste-arkitekturpolitik-vedtaget/
Kilde: Odsherred Kommune