Odsherred kommune lancerer ny vision for en bæredygtig og sammenhængende fremtid

Foto: Odsherred Kommune.
dato

'Sammen om Odsherred - naturligvis' viser vejen frem for Odsherred Kommune

Odsherred Kommune har taget et stort skridt ind i fremtiden med vedtagelsen af en ny vision, der bærer titlen 'Sammen om Odsherred - naturligvis'. Beslutningen om denne nye retning er truffet af byrådet og markerer et klart fokus på, hvad der gør Odsherred unikt og værdifuldt.

Arbejdet med at forme denne vision begyndte i april 2023, og det har været en inkluderende proces, hvor både interessenter og borgere har haft mulighed for at bidrage med forslag og kommentarer. Dette har sikret, at visionen både afspejler lokalsamfundets håb og forventninger til fremtiden.

Odsherred Kommune er kendt for sit enestående lys, sit bjergtagende landskab, de lange kystlinjer og en rig kulturhistorie. Den nye vision udpeger disse karakteristika som fundamentale for Odsherreds identitet og fremtid. Blandt andet fremhæves lokale fødevarer, som transformeres til internationalt anerkendt gastronomi, og områdets status som UNESCO Global Geopark, hvilket vidner om en unik geologisk arv og oprindelse.

Visionen er opdelt i fem fokusområder, der tilsammen danner grundlaget for det videre arbejde: Sammen om den gode hverdag, sammen om en grøn og bæredygtig fremtid, sammen om erhvervslivet, sammen om fremtidens Odsherred og sammen om den gode arbejdsplads. Disse områder understreger et fælles engagement og den ambition, at Odsherred skal være et sted, hvor mangfoldighed ses som en styrke, og hvor der ikke er langt fra ord til handling.

Dette visionære dokument 'Sammen om Odsherred - naturligvis' markerer begyndelsen på et nyt kapitel for Odsherred Kommune, hvor samarbejde, bæredygtighed og et fokus på lokal stolthed og styrker leder vejen mod en lysere og mere sammenhængende fremtid.

https://www.odsherred.dk/da/nyheder/ny-vision-for-odsherred-kommune/

Kilde: Odsherred Kommune