Nyt fra Hørve i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Hørve er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Søtorvet, Hvalsø
Københavnsvej, Køge
Tolskovvej, Hvalsø
Ved Munkevænget, Store-Heddinge

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Sorøvej, Ugerløse
Zoffmannsvej, Køge
Korsnæbsvej, Rødvig Stevns
Horsemosevej, Ringsted

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Gl. Skovvej, Nr. Jernløse, Regstrup

Tyveri fra køretøjer:

Knabstrupvej, Krøjerup, Regstrup
Rosenvænget, Høng


Hærværk mod gadespejl – Nørre Alle, Kalundborg

Kl. 09.42 fik politiet en anmeldelse om, at den ene af to mænd netop havde forøvet hærværk mod et gadespejl, der på Nørre Alle stod i vejkanten og var placeret i omtrent en meters højde. Mændene var efterfølgende gået fra stedet, men blev holdt under observation.

Politiet fik dog kort efter kontakt til en 23-årig mand fra Snertinge, som blev sigtet for hærværk mod gadespejlet, hvis glasspejl og holder i plastik var blevet ødelagt. Den anden – en 24-årig mand fra Kalundborg – kunne ikke mistænkes for noget og blev derfor ikke sigtet.

Den 23-årige kan nu se frem til et erstatningskrav, inden hærværkssagen kan afgøres.

Anklagende telefonopkald fra engelsktalende mand – Køge

Kl. 13.39 fik politiet en henvendelse fra en 44-årig mand fra Køge, som oplyste, at han onsdag eftermiddag var blevet ringet op af en engelsktalende mand, som han ikke kendte.

Manden havde udgivet sig for at være fra politiet og anklaget den 44-årige for at være involveret i narkohandel, hvorfor den 44-årige skulle oplyse navn og personnummer mv. Ikke alle personlige oplysninger var blevet videregivet, inden den 44-årige fattede mistanke om et svindelopkald og afbrød samtalen uden at have lidt noget tab eller fået mistanke om misbrug af personlige oplysninger.

Kl. 15.11 henvendte en 37-årig kvinde fra Køge sig også til politiet for at informere om, at hun onsdag formiddag var blevet ringet af en engelsktalende mand, som hun ikke kendte, og som udgav sig for at være fra politiet.

Manden havde krævet at få kvindens personlige oplysninger, hvilket hun havde givet ham, men frygtede nu, at de personlige ville kunne blive misbrugt. Hun havde dog ikke oplyst noget om hverken betalingskort eller bankkonti, så hun havde ikke lidt noget økonomisk tab.

Politiet har registreret de to henvendelser og vil gerne bruge anledningen til at advare om, at man ikke skal give personlige oplysninger til personer, der uventet ringer og udgiver sig for at være fra f.eks. politiet, en anden myndighed eller et pengeinstitut.

Vær skeptisk over for sådanne opkald og bed om navn og arbejdsplads, så en kontrolopringning kan ske til arbejdspladsen via hovedtelefonnummeret. Svindelopkald vil ofte blive afsløret på denne måde.

Spirituskørsel uden førerret – Hundigevej, Greve

Kl. 14.10 standsede færdselspolitiet en personbil, som blev ført ad Hundigevej i østlig retning ved Agenavej.

Bag rattet i bilen sad en 55-årig mand fra Borup, som ikke kunne fremvise noget kørekort. Politiet havde i maj måned inddraget hans førerret i forbindelse med en anden sag om spirituskørsel, hvilket politiet også kunne mistænke ham for ved denne kørsel.

Den 55-årige blev derfor sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven, hvorefter han i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkoholkoncentration i blodet. Han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Telefonisk bedrageri – Lille-Skensved – Køge

Kl. 15.17 fik politiet en anmeldelse om, at en 79-årig kvinde fra Lille-Skensved var blevet fuppet af en falsk bankmand, der havde formået at få hende til at udlevere sit dankort til en mand, der afhentede det på den 79-åriges adresse.

Den 79-årige var kl. ca. 14.15 uventet blev ringet op af en mand, der havde præsenteret sig som ”Niels Madsen” fra Danske Bank. Han oplyste, at hendes dankort skulle afleveres, fordi der fra hendes bankkonto var blevet overført nogle penge til en mand bosiddende i Egypten.

Under samtalen dukkede en mand op ved den 79-åriges bopæl og fik efter nogen tids snak udleveret dankortet. PIN-koden blev ikke oplyst, da den 79-årige undrede sig over fremgangsmåden, men blev beroliget med, at politiet ville komme med et nyt dankort næste dag.

Den 79-årige havde efterfølgende været i banken, som i forbindelse med spærringen af det udleverede dankort kunne oplyse, at dankortet ikke var blevet misbrugt.

Manden, der afhentede dankortet, blev beskrevet som: mand, ca. 25 år, ca. 185 cm høj, spinkel af bygning, kort lyst hår, iført lys skjortejakke med lynlås og lyse bukser.

Politiet har optaget rapport om bedrageri og forsøger at få identificeret de involverede i denne svindel. Den 79-årige skal roses for ikke at have oplyst dankortets PIN-kode, som er nødvendig, såfremt dankortet skulle misbruges til kontanthævninger, hvilket typisk sker i denne type sager.

I øvrigt vil politiet gerne advare mod denne fremgangsmåde, idet intet pengeinstitut benytter sig af afhentning af dankort, der skal udskiftes, ligesom politiet heller aldrig overbringer nye betalingskort til bankkunder.

Tricktyverier på stribe, men uden udbytte – Kalundborg / Holbæk / Roskilde

I løbet af torsdag eftermiddag og først på aftenen fik politiet tre anmeldelser om tricktyverier begået i hhv. Kalundborg, Holbæk og Roskilde, hvor der kan være et sammenfald med hensyn til de mistænkte ud fra bl.a. signalementet og fremgangsmåden.

Kl. 15.57 anmeldte en par på 73 og 80 år fra Kalundborg, at en fremmed kvinde kl. ca. 15.30 havde henvendt sig og oplyst, at hun var fra ”varmeværket”. Kvinden havde fået lov til at komme ind og havde efterfølgende bedt parret om at følge med ud på badeværelset, hvor hun ville kontrollere vandet.

Efter nogle minutter anede parret uråd, og da den ene gik ud fra badeværelset, fandtes en fremmed mand liggende på gulvet i soveværelset. De to personer blev herefter bortvist fra parrets bopæl, men intet var tilsyneladende stjålet.

Kl. 17.55 kom næste anmeldelse fra en 90-årig mand fra Holbæk, som kort forinden havde fået uventet besøg af en kvinde og en mand, der havde udgivet sig for at være VVS-medarbejdere. Mens kvinden fremførte kravet om at efterse vandinstallationen, gik manden rundt i den 90-åriges lejlighed og bankede på gulvet, ligesom han åbnede skabe og skuffer.

Til sidste anede den 90-årige uråd og fik de to fremmede ud af hans bopæl efter utallige opfordringer om at gå. Der var tilsyneladende ikke blevet stjålet noget.

Kl. 19.45 fik politiet den tredje anmeldelse fra en 92-årig kvinde fra Roskilde, der kl. ca. 19.00 havde fået uventet besøg af en kvinde, der udgav sig for at være fra hjemmehjælpen. Den 92-årige lukkede kvinden ind og blev holdt hen med en længere snak i stuen, indtil kvinden forlod stedet. Efterfølgende opdagede den 92-årige, at en anden person måtte have sneget sig uset ind, idet soveværelset under samtalen med kvinden var blevet rodet igennem. Der var tilsyneladende ikke blevet stjålet noget.

Disse former for tricks til at skaffe sig uberettiget adgang til de forurettedes bopæle anses som indbrud i private boliger efter en skærpelse af straffeloven for år tilbage.

Politiet vil i disse tre sager, der formodes at kunne kædes sammen, forsøge at få identificeret de to mistænkte, der kan beskrives som: A: kvinde, 20-25 år, almindelig af bygning, brunlig hudfarve, sort hår, iført T-shirt og mørke cowboybukser, og B: mand, 25-30 år, brunlig hudfarve, sort kort hår, iført mørk T-shirt og mørke bukser. Begge talte dansk.

Politiet har ingen oplysninger om, hvordan de mistænkte kan have transporteret sig mellem de forskellige byer.

Vær skeptisk over for uventede besøg fra personer, der udgiver sig for at være f.eks. fra forsyningsselskaber eller håndværkere, idet sådanne personers ankomst til beboelsesejendomme ofte vil være adviseret i god tid og på forhånd. Brug f.eks. en sikkerhedskæde på hoveddøren, når den første kontakt sker, så man i tryghed kan vurdere, hvorvidt nogen skal lukkes ind eller ej.

Flylanding endte i en grøft – Lufthavnsvej, Roskilde

Kl. 19.47 slog personalet fra Roskilde Lufthavn alarm, da et mindre fly med kun en pilot ombord var endt uden for landingsbanen i forbindelse med en landing.

En 64-årig mandlig pilot fra København var sluppet uskadt fra den uventede afslutning på en landing med sit sportsfly. Ved landingen blev flyet udsat for et kraftigt og pludseligt vindstød, så flyet mistede retning og kørte ud over landingen, inden flyet standsede i en grøft.

Flyet fik mindre skader, og politiet kunne efter forskellige test konstatere, at piloten var ædru og ikke påvirket f.eks. euforiserende stoffer under flyvningen.

Havarikommissionen blev tilkaldt til at undersøge omstændigheder, og den foreløbige konklusion var, at der tilsyneladende ikke var foregået noget ulovligt i forbindelse med landingen. Politiet foretog sig derfor ikke yderligere i anledning af hændelsen.

Knallertkørsel til gene – Holbækvej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 22.10 fik politiet en anmeldelse om generende knallertkørsel ad Holbækvej i Mørkøv, hvor to kørte på knallerter med så høje hastigheder, at kørslen kunne være til fare for andre.

Politiet kørte til Mørkøv for at lede efter de to knallertkørere, som ikke blev fundet. Dog fik politiet på Ringstedvej kontakt til tre unge mænd på knallerter. Ingen af deres køretøjer kunne mistænkes for at være ulovlige, så politiet foretog sig ikke yderligere over for dem eller i anledning af anmeldelsen.

Anholdelse – Indbrud i skur – Ved Munkevænget, Store-Heddinge - Stevns

Kl. 23.06 fik politiet en anmeldelse om, at tre mænd var i færd med at fjerne genstande fra et skur på Ved Munkevænget. De læssede effekterne ind i en lastbil, som de havde med til stedet.

Anmelderen gav sig til kende over for de tre mænd, der satte nogle af de effekter, som de havde flyttet fra skuret, retur, inden de forlod stedet i lastbilen.

Politiet kørte til Store-Heddinge og traf undervejs på Stevnsvej en lastbil, der svarede til den lastbil, som de tre mistænkte var kørende i.

Lastbilen blev standset, og heri befandt sig to mænd på 24 og 41 år fra Hørve samt en 47-årig mand uden fast bopæl i Odsherred. De blev alle tre anholdt som mistænkte for at have stjålet effekter fra skuret i Store-Heddinge.

En ransagning af lastbilens lad bekræftede mistanken, idet politiet i en affaldscontainer fandt diverse værktøj, som ejeren af skuret kunne bekræfte som værende stjålet. Det havde ejeren blot ikke i første omgang opdaget, da de tre havde stillet græsslåmaskine og andre større effekter retur, da de blev opdaget.

Adgangen til skuret var sket ved at fjerne skruer i et beslag til låsemekanismen, så der var fri adgang til værktøj mv. inde i skuret.

De tre anholdte blev bragt til politistationen i Roskilde, hvor de har overnattet, inden de skal afhøres til sagen fredag formiddag, når ejeren af skuret har fået overblik over, hvad der måtte være blevet stjålet fra stedet.

Narkokørsel – Holbækvej, Roskilde

Kl. 01.20 blev en 28-årig mand fra Albertslund sigtet for narkokørsel i den personbil, som han førte ad Holbækvej i Roskilde. Baggrunden for sigtelsen var en narkometertest, der havde givet udslag for påvirkning af kokain under kørslen.

Den 28-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Falsk alarm afslørede alligevel et indbrud mv. – Hvalsø – Lejre

Kl. 01.23 rykkede politiet ud til området ved Hvalsø-Hallen i anledning af en tyverialarm, der var gået i gang.

Politiet kunne sammen med brandvæsnet, der også var kørt til stedet, konstatere, at der ikke var noget unormalt ved hallen.

Et vidne tog kontakt til politiet og henledte opmærksomheden på et højt brag, som havde lydt fra et nybyggeri på Søtorvet. Kort efter var en mand i sort tøj på en ladcykel kørt derfra med en hvidevare på ladet og forsvundet i byen.

Politiet undersøgte oplysningerne nærmere og traf på Søtorvet en mand i sort tøj og kørende på en nu tom ladcykel, men med en skruetrækker liggende i ladet.

Manden blev identificeret som en 37-årig mand fra Hvalsø, der blev anholdt som mistænkt for at have begået indbrud i området.

Gerningsstedet fandt en hundepatrulje frem til på Søtorvet, hvor et indgangsparti med glasdøre var blevet opbrudt. Indenfor var spor efter nogle cykelhjul og fodspor fra en person.

Politiet foretog efterfølgende en ransagning af den 37-åriges bopæl, hvor politiet fandt et nyt køleskab, som formodes stjålet fra nybyggeriet på Søtorvet.

Under ransagningen fandt politiet også den 37-årige i besiddelse af skunk, hash og hasholie, som blev beslaglagt som bevis i en sag om ulovlig besiddelse heraf.

Ladcyklen kunne den 37-årige ikke præcist redegørelse for besiddelsen af, så den blev sammen med skruetrækkeren, der formodes anvendt som opbrudsværktøj, beslaglagt som bevis og med henblik på tilbagelevering til rette ejer for ladcyklens vedkommende.

Den 37-årige vil fredag formiddag blive afhørt til sagerne, når politiet har efterforsket sagen yderligere og fået kontakt til den forurettede i forhold til tyveriet af køleskabet fra nybyggeriet.

Narkokørsel – Køgevej, Roskilde

Kl. 02.10 standsede politiet en 20-årig mand fra Roskilde som fører af en personbil ad Køgevej i Roskilde by. Da han fremstod som tydeligt påvirket af euforiserende stoffer, blev han sigtet for narkokørsel og fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 05.12 fik politiet via alarm 112 melding om, at en bilist var forulykket i det vestgående spor på Holbækmotorvejen ud for Kirke-Såby. Bilisten holdt i nødsporet.

Politiet fik ved uheldsstedet kontakt til en 26-årig mand fra København S, der havde fået nogle knubs, så han i en tilkaldt ambulance blev kørt til undersøgelse på skadestuen. Han var dog sluppet uden behandlingskrævende skader.

Den 26-årige var under kørsel i en personbil i vestlig retning blevet uopmærksom og måske faldet i søvn, så han havde påkørt autoværnet midt på motorvejen.

Der var ikke andre trafikanter involveret i uheldet, som politiet har optaget rapport om for at få afklaret de præcise omstændigheder ved ulykken.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi